Βιομηχανικά ανθεκτικά στη φθορά υπερ-σκληρά προϊόντα

Βελτιώνοντας την αντοχή των εξαρτημάτων στη φθορά, επεκτείνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής τους ενώ ταυτόχρονα μειώνονται η επαναλαμβανόμενη αντικατάστασή τους, τα απόβλητα και η κατανάλωση ενέργειας. Στην SuperAlloys Engineering έχουμε αναπτύξει τεχνικές πυροσυσσωμάτωσης και επένδυσης για να αυξήσουμε την αντοχή στη φθορά εξαρτημάτων διαφόρων διαστάσεων.