Επιλέξτε τον κλάδο σας

Αντιμετωπίζοντας βιομηχανικά προβλήματα για περισσότερα από 40 χρόνια, παρέχουμε λύσεις από τη σύλληψη έως την εκτέλεσή τους. Αναλαμβάνουμε προκλήσεις από βιομηχανικούς τομείς όπως τσιμέντο και σκυρόδεμα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ορυχεία, χάλυβας και αλουμίνιο, πετροχημικά, κεραμικά και βιομηχανίες τούβλων, διυλιστήρια, γεωτεχνικά προϊόντα και εκσκαφές, μηχανικά συστήματα φόρτωσης και εκφόρτωσης, σταθμοί παραγωγής ενέργειας κ.λπ. Ενισχύουμε επιτυχώς τα υλικά που παρέχουν σημαντική προστασία από την επιφανειακή υποβάθμιση της φθοράς και της διάβρωσης, μειώνοντας το κόστος συντήρησης και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και βελτιώνοντας την αξιοπιστία και τη διάρκεια ζωής των συστημάτων.

Ορυχεία/Ορυκτά

Γεωτεχνικές εφαρμογές/εκσκαφές

Μεταλλουργία

Πετροχημική βιομηχανία/Διυλιστήρια

Σταθμοί παραγωγής ενέργειας

Βιομηχανία κεραμικής και τούβλων