Επιλέξτε τον κλάδο σας

Ως ειδικοί στην προστασία από φθορά, τα εξειδικευμένα προϊόντα, ο εξοπλισμός, οι λύσεις και οι ικανότητές μας έχουν αποδειχθεί ωφέλιμα για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων σε ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων βιομηχανιών. Οι λύσεις μας βασίζονται στον πελάτη και επικεντρώνονται στη μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO). Αυτό επιτυγχάνεται με το να αφιερώνουμε χρόνο για να κατανοήσουμε τους πελάτες μας, τις λειτουργίες, τις απαιτήσεις, τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και στη συνέχεια να αναπτύσσουμε εξατομικευμένες λύσεις που μειώνουν το κόστος συντήρησης και αυξάνουν τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων.

Εργοστάσια τσιμέντου

Chemicals/Refineries

Σταθμοί παραγωγής ενέργειας

Βιομηχανία κεραμικής και τούβλων

Ορυχεία/Ορυκτά

Γεωτεχνικά προϊόντα/εκσκαφές

Μεταλλουργία

Κατασκευές/Εργαλεία κατεργασίας

Γεωργία & Τρόφιμα

Τσιμέντο

Υδροηλεκτρική ενέργεια

Ορυχεία, λατομεία & χωματουργικές εργασίες

Πετρέλαιο & αέριο / Πετροχημικά

Ισχύς

Πολτός & Χαρτί

Σιδηρόδρομοι

Ανακύκλωση & Απόβλητα

Παραγωγή χάλυβα

Ζάχαρη